16 mei inloopbijeenkomst Bernissegebied

Op de website van Hollandse Delta is een oproep geplaatst voor een inloopbijeenkomst op woensdag 16 mei tussen 17.00 en 20.00 uur. Deze avond is georganiseerd door Hollandse Delta, gemeente Nissewaard en Staatsbosbeheer. Op deze avond kan worden meegedacht en zijn suggesties en ideeen welkom met betrekking tot de invulling en toekomst van het Bernissegebied. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in de Pannenkoekenbakker, Stompaardsedijk 2 te Zuidland.

Bloemen voor de bijen

De kale vlakte nabij de Welkomkerk waar vroeger de openbare basisschool De Wissel en seniorenwoningen stonden wordt voorlopig nog niet bebouwd, hierdoor is er het idee gekomen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Voorne Putten om het braakliggende terrein nuttig te gebruiken door dit in te zaaien met bloemzaad. Het gaat hier om een oppervlakte van ongeveer 5000 vierkante meter. Omdat de vereniging dit niet allemaal zelf kan bekostigen is het mogelijk om geld te storten op rekeningnummer NL56 INGB 0000 397294 t.n.v. Ver. ter bevordering van bijenteelt afd. Voorne Putten o.v.v. Bloemrijke Lente Zuidland. Door uw steun steunt u de bijenstand in Zuidland en omgeving en krijgt Zuidland er voor zolang het duurt een mooi stukje wilde bloemenveld bij.

Start bouw Bernissepark

Afgelopen donderdag 8 maart 2018 werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe woonwijk Bernissepark in Zuidland. De bedoeling is om hier 180 nieuwbouw koop- en huurwoningen neer te zetten, waarvan een gedeelte rijwoningen en een gedeelte twee-onder-een-kapwoningen. Er zullen ook een aantal huurwoningen worden gebouwd. Van de opening is videoverslag gemaakt door Roel van Deursen die hieronder te bezichtigen is.

Sfeerimpressie IJsbaan Zuidland

Afgelopen vrijdag 2 maart 2018 kon er voor het eerst worden geschaatst op de Zuidlandse ijsbaan van Ijsclub Vooruitgang. Overdag was er een stevige koude wind die later op de namiddag en avond minder werd gevolgd door de eerste lichte sneeuwval. Videoverslaggever Roel van Deursen heeft overdag een beeldverslag gemaakt van het schaatsen op de ijsbaan waarvan hieronder het resultaat is te bewonderen.