Tuinfeest Koekendorpseweg

Op zondag 27 augustus 2023 wordt er weer een besloten tuinfeest georganiseerd bij boerderij Zevenbergen aan de Koekendorpseweg te Zuidland, met live bands.

Er is dan ondere andere een optredfen van Stein, de zoon van Yvonne en Gertjan, met Strow. Daarnaast komen veel belovende bands zoals Mood Bored, Maureens en Elephant naar de Koekendorpseweg. Ook treedt singer-songwriter Daisy Cool op in de tuinen van Koekendorpseweg 1a en 1. En Drum&Beeker komt ook weer langs.

Net als vorig jaar is men welkom vanaf 12.30 uur. De eerste band begint met spelen om 13.00 uur en de laatste is rond 20.00 uur klaar. Er wordt gezorgd voor gratis drankjes en eten (op eigen kosten). Eigen eten meenemen is geen probleem. Na de laatste band is de Pizza Fresca bus er, zodat men een lekkere pizza kan eten.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Eventuele extra opbrengsten gaan naar de bands en de geluidsmensen.

Voor meer informatie en het kopen van toegangskaartjes, kijk op https://live.koekendorp.nl/events/tuinfeest-2023/

Tuinfeest Koekendorpseweg Zuidland

Tuinfeest Koekendorp Zuidland

Bron: Foto https://live.koekendorp.nl/events/tuinfeest-2023

IJsclub Vooruitgang zoekt klussers zaterdag 1 juli

Klussen IJsclub Vooruitgang

Om het terrein van IJsclub Vooruitgang en de kantine netjes te houden is er onderhoud nodig. Voorheen deed het bestuur dat zelf, maar er is behoorlijk wat te doen en daar zijn meer handen voor nodig. De volgende werkzaamheden zullen worden opgepakt:
  • vrij- en schoonmaken van de platen op de krabbelbaan
  • schuren en schilderen van de deuren
  • hekwerk rond de krabbelbaan vastzetten
  • palen van de fietsenstalling verwijderen
  • dorpels van de kantine vervangen
  • onderhoud ramen kashok
Zaterdag 1 juli om 9.30 uur gaat men aan de slag. Als u wilt komen helpen wordt er gezorgd voor koffie, lekkers en lunch. Graag even melden of u komt bij Piet Moree (tel: 06-33367075) of per e-mail aan info@ijsclubvooruitgang.com.

Voortuintjesmarkt Zuidland 2023

Binnenkort wordt weer voor de derde maal een voortuintjesmarkt gehouden in Zuidland. Heb je spullen over die je nog ergens op zolder hebt liggen die je eigenlijk kwijt wil, dan kun je op deze manier je spullen in je eigen voortuin proberen te slijten. Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina Activiteiten in Zuidland. Op het moment van schrijven doen de volgende straten mee:

Leviestraat
Nijverheidstraat
Savornin lohmanstraat
Wilhelminastraat
Thorbeckestraat
Prins bernhardtstraat
Boomgaardstraat
Achterweg
Meester g groen van prinstererlaan
Weverslaan
Grotenhoeklaan
Speerpunt
Zoetemanring

 

Voortuintjesmarkt Zuidland 2023

Een kleurrijke oude sportschool in Zuidland

Enge tijd geleden was de oude sportschool (Wims Gym) van Zuidland in beeld bij het televisieprogramma BinnensteBuiten. De oude sportschool, begonnen rond 1988 en gestopt rond 2015, was vroeger ooit een boerderij. Na de verbouwing door de huidige bewoners Marloes en Chris zijn er weer meer authentieke details terug te zien. Daarnaast zit er sinds een aantal jaren ook Het Naailab. Kijk de aflevering op de website van BinnensteBuiten of klik op onderstaande foto.

Oude sportschool Zuidland

Investeren in lokale groene energie met een aantrekkelijk rendement

Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie (VPE) is onlangs gestart met de verkoop van obligaties. Hiermee kunnen bewoners van Voorne-Putten actief bijdragen aan het verder ontwikkelen van diverse lopende duurzame zon- en windenergieprojecten. 

Investeren is al mogelijk vanaf € 100,- per obligatie en levert een rente van 4% per kalenderjaar over een periode van 5 tot 20 jaar.

Voorne-Putten Energie
VPE-logoVPE is een coöperatie van betrokken bewoners die samen de energie op Voorne-Putten willen besparen en duurzaam opwekken. Doel is met zonneprojecten en windturbines een lokale, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening voor en door bewoners te realiseren. Iedereen die het eens is met het doel van de coöperatie kan lid worden en daarmee mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen samen de koers van de coöperatie. Obligatiehouders worden automatisch lid van VPE.

Duurzame energie
De zon en de wind zijn er altijd. Het zijn onuitputtelijke bronnen van energie en ook nog eens gratis. En dat zonder schadelijke CO2. De klimaatcrisis maakt overduidelijk dat we de komende jaren moeten veranderen. Tijd voor uitstel is er niet en dromen over en wachten op nog niet ontwikkelde energiebronnen duurt te lang. Het voordeel van een energiecoöperatie is dat inwoners kunnen meepraten over wat er in hun eigen achtertuin gebeurt. Bovendien is het investeren in de lokale projecten financieel aantrekkelijk.

Projecten
VPE heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan initiatieven voor de opwekking van duurzame energie. Met inzet van veel menskracht en (technische) kennis is een portefeuille van projecten opgebouwd die in de ontwikkelfase zitten, waar VPE bij betrokken is. Zes duurzame energieprojecten zijn in gevorderde fasen van ontwikkeling: twee zonprojecten en vier windprojecten. Met de obligaties worden de kosten van het verder ontwikkelen van deze projecten gefinancierd. Inwoners van Voorne-Putten hebben voorrang bij de uitgifte.

Ook meedoen?
Ook investeren in een duurzaam Voorne-Putten en meepraten over de lokale energietransitie? Op www.voorneputtenenergie.nl kunt u het informatiememorandum met alle details over de obligaties downloaden en uw gegevens doorgeven.