Op ongeveer tien minuten fietsafstand van Zuidland ligt het natuurgebied Spuimonding West (ook wel bekend onder de poldernaam Beningerwaard). Dit natuurgebied (135 hectare) sluit aan op het al bestaande Beningerslikken en tesamen vormt dit een natuurgebied van ongeveer 500 hectare.

Impressie Spuimonding West

Impressie Spuimonding West (bron: Waterschap Hollandse Delta)

Vogelsoorten

Het gebied zit vol met vogelsoorten, waaronder steltlopers, eenden, ganzen en reigers. Andere soorten die je ziet zijn bijvoorbeeld goudplevier, bonte strandloper, zwarte ruiter, groenpootruiter, wulp, watersnip, kluut, tureluur, kemphaan, kievit, lepelaar, grote zilverreiger, aalscholver, brandgans, slobeend, smient, wintertaling en roofvogels als bruine kiekendief, slechtvalk, boomvalk, havik en sperwer. Ook de zeearend jaagt in het gebied op ganzen en tijdens de doortrek jaagt de visarend boven de plassen. Sinds ongeveer 2014 zijn voor het eerst sinds lange tijd bevers waargenomen.

Uitkijktoren

Er is ook een uitkijktoren van waaruit de hele omgeving goed te bekijken is, onder andere richting Zuidland, het Haringvliet en een gedeelte van de Hoeksche Waard. Er bevinden zich bij Polder Beningerwaard twee parkeerplaatsen. Ten zuiden van de Zuidoordseweg en buitendijks bij de Zeedijk.

Doe een privé- of groepstour

Het is mogelijk om tegen een vergoeding een privé- of groepstour te krijgen in dit gebied georganiseerd door Goldcrest Nature Tours waarbij een ervaren gids/fotograaf u van alles kan vertellen over dit natuurgebied. Kijk op de site voor meer informatie.

 

Opname gemaakt door Dwaalfilm:

Opname gemaakt door Maarten Blokdijk:

Route vanaf Zuidland

Deel dit bericht